customercare@matrikonopc.com Read More
 

Download: EXCEL BIR HISTORIAN DEĞİLDİR (Türkçe)

Endüstriyel pazarda geçtiğimiz senelerde iki önemli akım ortaya çıkmıştır. İlki otomasyonun daha yaygın hale gelmesi ile birlikte mevcut verinin sayısal olarak artıŞıdır. İkincisi de birçok kurum işletme performansında mükemmelliği yakalamak için kestirimci bakım ve KPI raporlamasına olan odaklarını arttırmışlardır. Mevcut veri sayısındaki patlama ve verinin kullanım şeklindeki değişim yeni kullanım stratejilerini gerektirmektedir. Her iki akım için de Excel ve OPC-HDA kullanımı önemli rol oynamaktadır.

Speak English? Excel is not a Historian (English)
¿Habla Español? Excel NO es un Historiador (en español)
Speak Russian? Excel is not a Historian (Russian)

**Connectivity issues? Matrikon OPC workshops can help!** More info

Get Free Access to this and Hundreds of other Downloads

*First Name    
*Last Name    
*Email      
 

New in our website?

Already registered?

     

 
 

© 2024 Honeywell International Inc.
Home | Search | Site Map | Terms Of Use | Contact