Download: OPC Tümleşik Mimari (Unified Architecture, UA) -Genel bir Bakış Web Yayını

MatrikonOPC, "OPC Unified Architecture - A Higher Level Overview" web yayını ile katılımcılara detaylı bir şekilde yeni " OPC Unified Architecture Specification (OPC UA Şartnamesi)" konusunda bilgi sağlamaktadır.

Bu web yayını ile katılımcılara OPC UA şartnamesi ile ilgili detay bilgiler OPC klasik ile karşılaştırmalı bir şekilde verilmektedir. OPC UA şartnamesinin ortaya çıkmasındaki vizyon ve kavramın ortaya atılmasından itibaren nasıl gelişim gösterdiği incelenmektedir. En önemli katkı noktası ise geçmişteki OPC' nin durumu ile gelecekte nasıl bir potansiyele sahip olacağının incelenmesidir.

Ana kavramlar:

  • OPC UA vizyonu,
  • OPC UA' nın ana uygulamaları,
  • Niye OPC UA' ya geçmeliyim?
  • OPC UA ile güvenlik nasıl geliştirildi,
  • OPC UA' nın adres alanında yapılan değişikliklerin klasik OPC ile karşılaştırılması.

Şimdi indirebilirsiniz!

"OLE for Process Control (OPC)", süreç denetim donanımları(proses kontrol ekipmanları) ile uygulamalar arasındaki bağlantı sağlanması için geliştirilmiş bir teknolojidir. Metot, verilerin kaynağı ve tipi fark etmeksizin ayni kalmaktadır. Bu nedenle son kullanıcılar istedikleri veri mimarisini tek bir üreticiye bağlı kalmadan kurabilmektedirler.

Speak English? OPC Unified Architecture (UA) – A Higher Level Overview (English version)
¿Habla Español? OPC UA, todo lo que necesitabas saber (en español)
Sprechen Sie Deutsch? OPC Spezifikationen - Teil 4 - OPC Unified Architecture (Deutsch)

**Connectivity issues? Matrikon OPC workshops can help!** More info

Get Free Access to this and Hundreds of other Downloads

*First Name    
*Last Name    
*Email      
 

New in our website?

Already registered?